måndag 15 april 2013

På spaning i Bryssel - The Artist Eye

Vi gav i uppdrag till tre konstnärer att omvärldsbevaka en konferens i Bryssel om ett europeiskt samarbete kring konstnärliga interventioner. De skulle särskilt spana efter goda exempel, bra kontakter och inspiration till hur vi skulle kunna gå vidare i Gävleborg och arbeta mer konkret med samarbeten mellan kreatörer och näringslivets övriga branscher. De reste ner till Bryssel och deltog i Creative Clash den 19 mars. Läs gärna deras rapport här.

måndag 1 april 2013

Lär dig delfinansiera kulturprojekt med Crowdfunding 17 april kl 10-15!

Det blir att vanligare att kulturproducenter hittar stöd och bidrag i olika former hos en intresserad publik eller fans. Vi bjuder kulturentreprenörer, producenter och nyfikna på en dag om crowdfunding för att visa på nya möjligheter att finansiera kultur.

Dagen kommer att handla om crowdsourcing-principer i allmänhet och plattformen Crowdculture i synnerhet. Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har valt att lägga en del av sina kulturstödspengar till fördelning via Crowdculture.


Vill du veta hur det fungerar och hur du kan använda det till din verksamhet är du hjärtligt välkommen att delta.
För den som vill spela in en egen crowd-funding film kommer vi att tillhandahålla teknik och personal.
Dagen är öppen för dem som har utvecklade projekt såväl som för deltagare med nya idéer eller kanske redan utlagda crowdculture-kampanjer.
Datum: onsdag 17 april 2013
Tid: 10-15
Plats: IDKA, Norra Köpmangatan 11 i Gävle www.idka.net
Anmälan: Deltagandet är kostnadsfritt och görs senast måndagen den 15 april till josephine.rydberg.liden@lg.se.
Lunch och fika ingår, vänligen meddela eventuell särkost i samband med anmälan.

PROGRAM
Kl. 10-12
Crowd sourcing. Generella principer, deltagarkultur,
demokratisering av offentlig finansiering, tycke och smak, exempel.
Crowdfunding, olika plattformar olika projekt
Vad gör en bra kampanj?
Hur hittar man och håller liv i sin publik?
Hur tänka kring belöningar?
Hitta ett personligt tilltal.
Övningar

Kl. 12-13 LUNCH

Kl. 13-15
Verkstad: spela in egen crowd-funding film
Avslutning

Välkomna!

fredag 22 mars 2013

Hämta inspiration från Världsarvet Hälsingegårdar - Nytt verktyg för produktutveckling


För att kunna arbeta strategiskt och samlat med ett attraktivt sortiment av hantverksprodukter behövs verktyg i utvecklingsarbetet. Det här materialet innehåller metoder och verktyg för dig som är konsthantverkare eller slöjdare. Matrisen hjälper dig att arbeta strategiskt mot en given målgrupp utan att för den delen tappa eller bortse från dina egna drivkrafter i arbetet. Den här matrisen är ett resultat av ett samarbete mellan Region Gävleborg, Länskulturen i Gävleborg, Hälsingland Turism och Bollnäs kommun. Läs mer och ladda ner här
Förstudien som ligger till grund för den här arbetet läser du här

tisdag 12 mars 2013

Kulturarv som motor och Världsarv som inspiration!

Torsdagen den 14 mars åker vi ner till Stockholm för att vara med på Tillväxtverkets och Riksantikvarieämbetets konferens om Kulturarv som drivkraft för regional utveckling och tillväxt. Några av rubrikerna och arrangörerna i programmet är:
  • Riksarkivet är värd för seminariet Kulturarv och smart tillväxt - Hur kan kulturarv användas för social inkludering, hälsa och välfärd?
  • Riksantikvarieämbetet arrangerar bland annat seminariet Hur kan kulturarvsturism bli en nod för näringsliv, civila samhället och forskning? 
  • Kulturarvets potential som tillväxt- och utvecklingskraft diskuteras av både Kulturdepartementet och Näringsdepartementet
  • Tillväxtverket är värd för Upplevelsedrivna marknader Hållbar svensk besöksnäring

Inspireras av vårt världsarv!
Torsdagen den 21 mars arrangerar vi själva tillsammans med Länskultur Gävleborg och Bollnäs kommun en inspirationskväll med tema Världsarv Hälsingegårdar för slöjdare och hantverkare i hela regionen på Kulturhuset i Bollnäs.

Vi börjar kl 18.30 med en Världsarvskväll special med Anders Assis, Ljusdalsbygdens museum och Ingela Broström, Länsmuseet Gävleborg. Här får du chansen att grotta in dig i Hälsingegårdarnas kulturhistoria med fokus på hur du som hantverkare kan hitta möjligheter för spännande design, nya produkter och upplevelser.

Efter fikat fortsätter vi kvällen under rubriken  Nya produkter, upplevelser, målgrupper - för dig som vill gå vidare
För dig som ser potentialen i vårt världsarv och vill inspireras av det i ditt skapande presenterar vi ett verktyg som kan ligga till stöd för att utveckla nya produkter och upplevelser. Redan i vår kan vi erbjuda ett fåtal platser i ett skräddarsytt program som omfattar både gemensamma workshops och individuell coaching.

Välkommen på inspirationsföreläsningen - bestäm dig sedan om du vill gå vidare!!!

tisdag 12 februari 2013

De ä mycké nu

De insatser som gjorts inom handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna som sträckt sig mellan 2009-2012 håller på att avslutas och slutsatser och rapporter står som spön i backen. Även vårt projekt KKN Gävleborg är inne på sitt avslutande år och arbetet är intensivt inriktat på att sammanfatta slutsatser och förbereda för nästa fas i arbetet med att skapa förutsättningar för utveckling i gränssnittet mellan kulturpolitik och näringslivspolitik i Gävleborg. Inom kort kommer även vi att bidra med inspel och översikter i diskussionen men här kommer först några aktuella länkar:

Till att börja med en intressant diskussion i Nya Vågen, P1 med bl a Emma Stenström, Lars Ohly mfl: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/152490?programid=3048

Här kan du även se Emma Stenströms föreläsning och workshop från GeneratorGävle i höstas:
Passion för innovation
Att kapitalisera på sin kreativitet

Rådet för de Kulturella och kreativa näringarna har också levererat sina slutsatser och dem kan du hitta här:
http://generatorsverige.se/blogg/rapport-fran-radet-for-kulturella-och-kreativa-naringar

Två branschrapporter en om musik och en om mode släpptes under januari, följ länkarna nedan:
Musikbranschen i siffror
Modebranschen i Sverige

fredag 11 januari 2013

Kulturkonsumtionen ökade kraftigt under 2012

Bio, konserter och teaterbesök. Vi svenskar lägger allt mer pengar på kultur. Tittar man närmare på Statistiska centralbyråns tillväxtstatistik så ser man att gruppen "kulturella tjänster" ökat med 8 procent vilket alltså också bidragit till tillväxten.
Läs mer eller lyssna till inslaget på sverigesradio.se

onsdag 9 januari 2013

Extra Kulturfrukost på Silvanum 23 januari med exklusivt besök av John Thackara

John Thackara (1951) är utbildad i filosofi och journalistik men arbetar med design och innovation som arbetsfält. Han är känd internationellt för sitt arbete som projektledare för design- och innovationsnätverket Doors of Perception. Thackara designar inte produkter utan evenemang, projekt och organisationer. Han föreläser världen över och använder sig av olika kreativa ingångar för att få igång diskussioner kring vad nästa steg i en hållbar ekonomi skulle kunna vara. Länk till inbjudan 

Kan man designa ett nytt ekonomiskt system som bidrar till en hållbar framtid?
"We don't need reminding that the challenges are grave. But making people feel guilty doesn't help. I prefer to talk about practical actions that people are taking now, all over the world. I use these stories to start conversations about what the next steps can be".
Living Systems – Next Economy?
I framtidens ekonomi kommer värde skapas på sätt som berikar våra naturliga och sociala tillgångar. Istället för att basera samhällsekonomin på energi från fossila bränslen går vi mot en tid som tar sin energi från sju miljarder människors tid, färdigheter och kreativitet.
Co-management – On Innovation and Human Energy
Oavsett om det är handlar om stadsutveckling, innovationer, vård och omsorg eller ledarskap av en organisation, institution, region eller ett företag bör olika intressenter arbeta mer tillsammans. Men hur?
Johan Thackara gästar Sverige under en vecka och kommer förutom Kulturfrukosten på Silvanum i Gävle även göra föreläsningar bland annat på Högskolan i Gävle, Konstfack i Stockholm, Designhögskolan  i Umeå samt Högskolan i Dalarna. Vi är stolta över att kunna bjuda in till en extra kulturfrukost med denna exklusiva gäst som beskrivs som världsledande företagsprovokatör och designguru.
Föreläsningen kommer att hållas på engelska och modereras av Charlotta Netsman, Region Gävleborg och Michael Toivio, Futureperfect (futureperfect.se).
Läs om och lyssna till Thackara via följande länkar:
Doorsofperception.com

http://vimeo.com/25778889

http://www.youtube.com/watch?v=DiMtzzh9oG8&noredirect=1

Kulturfrukosten på Silvanum är gratis men du måste anmäla dig till: kulturfrukost@gavle.se