tisdag 2 mars 2010

Hur man fångar framtidens biobesökare i Gävleborg

Film Gävleborg har under hösten 2009 genomfört en nationellt unik publikundersökning där drygt tusen länsinvånare svarade på en enkät om vad som får dem att gå på bio och vad som får dem att avstå. De fick även frågor om intresset för att titta på och att själva göra film samt om sin livssituation generellt. Syftet med undersökningen är att se beteendemönster och tendenser för att bättre möta länsinvånarnas önskemål kring film och framtidens biograf – och att göra filmen till en självklar del av den kommunala och regionala kulturpolitiken.
Några fakta ur undersökningen:

83 % anser att det är viktigt att det finns en biograf i den egna kommunen
73 % har film som intresse - störst är intresset bland unga
Gävleborgarna är mycket intresserade av att se lokalt producerad film
Länsinvånarna vill se ha mer dokumentärer, kortfilm och events på bion
Önskemål om ökad interaktivitet på bion och koppling till sociala medier
Den sociala inramningen på bion är viktig, gärna närhet till restaurang och kafé!
Nedladdningen är inget hot mot bion – nedladdarna är flitiga biobesökare!
Tidsbrist är biografens största fiende…


Länk till publikundersökningen

Undersökningen genomfördes av Kairos Future och deras sammanfattande analys av den finns att läsa här.
I sin analys skriver de bla om skillnaderna mellan gårdagens och morgondagens biobesökare:
Några viktiga distinktioner har kunnat urskiljas mellan gårdagens och morgondagens biobesökare:

- Det som utmärker morgondagens biobesökare är intresset för sociala medier och att de själva vill vara involverade i kulturen och inte enbart konsumera den. Bland annat diskuterar de oftare film med sina vänner, läser recensioner, besöker debattforum för film på Internet och filmar själva med mobilkameran. Gårdagens biobesökare konsumerar kultur utan att själva utforma den i lika stor utsträckning.

- Gårdagens biobesökare gör i större utsträckning än morgondagens en distinktion mellan fin och fulkultur; de går på klassiska konserter och är intresserade av kulturella aktiviteter men tittar däremot sällan på TV eller youtubeklipp. Morgondagens biobesökare gör inte en sådan distinktion. De konsumerar både ”finkultur” och ”skräpkultur”: de tittar oftare på vanlig TV, ser på youtubeklipp och skräckfilm samtidigt som de också efterfrågar större utbud av dokumentärer och kortfilm.

- Gårdagens biobesökare hämtar huvudsakligen sin information från tidningen, morgondagens från Internet.

- Gårdagens biobesökare anser att filmen gärna får vara lärorik. Morgondagens biobesökare vill vara aktiva i tolknings- och skapandeprocessen; de gör själva film och debatterar den gärna på debattsidor och med vänner men de tycker inte om att gå på en film huvudsakligen för att lära sig något. När de går på bio är det viktigt att inramningen inte handlar om att det ska vara lärorikt.

- Gårdagens biobesökare gör inte egen film, men det gör morgondagens! De är engagerade i att både göra film, skriva filmmanus och diskutera film. Hela 14% av 90-talisterna skriver filmmanus själva. Motsvarande andel i övriga generationer är 3% eller mindre. 15% av 80-talisterna och 9% av 90-talisterna filmer, klipper och redigerar film för privat bruk.


Källa: Film Gävleborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar