fredag 19 november 2010

Söderhamn - veckans inspirationskälla!

Det var tätt med folk i måndags kväll, inspirerade föredrag av syskonen bakom Freluga Trädgårdsscen, finsmakarfika från Lillis smakeri och engagerade grupparbeten där vi fick diskutera frågor som:

Hur kan vi hitta nya samarbetsformer?
Hur ska vi attrahera mer publik alt fler kunder?
Vad kan kommunen göra för att stötta utvecklingen?

Kvällens rubrik var Kultur+Näringsliv=1 och med ettan menade man, förklarade kvällens värd Johan Staffas, att detta var första stegen i en satsning på gränssnittet mellan kultur och näringsliv. En ny bransch som näringslivschefen Kent Lundquist beskrev bland annat genom att presentera regeringens handlingsplan.

Att skapa mötesplatser och agera som brobyggare är ambitionen i de nya kulturpolitiska inriktningarna man antagit i Söderhamn och att döma av uppslutning och stämmning under kvällen så lyckas man bra med det. Detta var den andra i en serie nätverksträffar för aktörer från kultur och näringsliv, de kommer fortsätta arrageras en gång i halvåret.
CN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar