måndag 16 maj 2011

Visionsboxen - tankar om framtiden och de kulturella och kreativa näringarna

Visionsboxen är en sammanfattning av den tankesmedja som samlades under Generatorkonferensen i Piteå. Diskussionen fokuserade dels på megatrender för samhället i stort, dels på utmaningar och utvecklingsspår som påverkar kulturella och kreativa näringar.

Ladda ner hela visionsboxen på generators hemsida

Smakprov ur samanfattningen:

HUR?
Det nya kan inte planeras fram.
Däremot kan förutsättningarna bli bättre.
Det offentliga måste våga släppa taget. Kreativitet sker nästan
alltid i marginalen innan det godtas av massan. Men fler kan
känna sig respekterade i sina första försök och få hjälp att ta
steget vidare.

Det stora har alltid börjat i mindre skala
Små stöd kan göra underverk. I stället för enbart stöd till etablerade – stöd till många, tidigt och ofta. Men rikta stöden mot de
som siktar långsiktigt: verksamheter i stället för projekt.

Var begriplig
Var konkret och specifik istället för att vara abstrakt eller övergripande.
Använd inte ”kulturella och kreativa näringar” utan
att fundera över vad du menar. Anpassa ordval och förklaringar
beroende på vem du pratar med.

VAR?
Stanna inte vid det lokala
Ingen plats är självförsörjande. Försök istället att se platsens roll i
helheten. Den kritiska massan kan inte uppnås överallt, men i ett
större system. Alltför många ”kreativa” handlingsprogram stannar
vid de lokala gränserna, men kom ihåg att din plats bara kan
lyckas i ett fruktbart sammanhang.


Källa: Generator

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar