tisdag 30 augusti 2011

Möte mellan två världar

Ur ivj i Gävle Dagblad 29 augusti 2011:
Kultur omsätter pengar. Mycket pengar.
I dag arbetar 9 000 personer i Gävleborg med kultur och kreativa näringar. Charlotta Netsman är den som försöker få två världar att mötas.


Ditt uppdrag är att få näringsliv och kulturliv att mötas och samarbeta. Det är två sektorer som levt under helt olika förutsättningar och som historiskt utvecklat helt olika normer.

– Konstnärer och kulturarbetare är en yrkeskår som kan skapa utrymme för samhällsförändring och för empati, humanism, demokrati. Men det är också en yrkeskår som har dåliga löner, usla villkor och ofta förväntas jobba gratis. Det är för mig djupt upprörande.

Samtidigt är det här ett svårt jobb. Vi som jobbar med de här frågorna får ofta kritik från traditionalisterna inom kultursektorn. Där finns djupt rotade föreställningar om att statliga bidrag har högre status än andra pengar. Och det är vanligt att man fokuserar enbart på vad man vill göra, och glömmer att ställa sig frågan hur. Hur skapar jag bästa förutsättningarna för det jag vill skapa – det är ”hur” som är vårt perspektiv.

Kulturpolitik och näringslivspolitik kan inte ersätta varandra, de fyller helt olika behov hos människor. Däremot kan de samspela och stärka varandra och det är det vi försöker skapa förutsättningar för.

Läs hela intervjun här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar