tisdag 29 mars 2011

Svaren till EU:s grönbok om KKN är nu analyserade

Tobias Nielsén har sammanfattat de viktigaste slutsatserna på www.kulturekonomi.se:

- Det finns ett behov av att öka tillgängligheten till finansiering för företag inom KKN, framför allt för små och medelstora företag.
- Det finns ett stort stöd för en bred syn på innovation som innefattar kulturbaserad kreativitet.
- Aktörer som arbeter med lokal och regional utveckling måste öka deras stöd till kultur och dess angränsande sektorer som del i deras specialiseringsstrategier.
- De kulturella och kreativa näringarna måste uppmuntras att experimentera, och att fullt ut utnyttja teknologi, särskilt IKT.
- Fler möjligheter till multi‑disciplinära och gränsöverskridande kreativa samarbeten mellan kulturella och kreativa institutioner, alla sorters företag, universitet och forskningsinstitutioner måste tillhandahållas.
- Upphovsrätt är viktigt för en rättvis belöning för kreativitet.
- Läskunnighet måste främjas vidare.
- Internationella samarbeten och utbyten måste stärkas ytterligare.

Länk till hela dokumentet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar