fredag 4 mars 2011

Modell A - Kulturen som en motor för utveckling, genom insatser i skärningspunkterna mellan kultur, besöksnäring och näringsliv.

Inom ramarna för KKN Värmland har det initierats en djupgående utvecklingsprocess i Arvika kommun. Syftet är att utgå från kulturen som en resurs för att öka Arvikas möjligheter till utveckling och i förlängningen skapa en hållbar utveckling där attraktiva livsmiljöer står i centrum. Processen syftar till att stärka aktörerna, involvera partners och utöka nätverk samt att förädla och utveckla deltagande verksamheter.

Modell A har också en tydlig regional dimension som gör modellen/metoden möjlig att använda i andra kommuner och regioner än Arvika och Värmland. Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, följer processen.

På uppdrag av Region Värmland och Arvika kommun har WSP Group med TYP Kulturkapital som underkonsult inlett arbetet med Modell A. Läs mer om den processen och ladda ned rapporten om Modell A här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar