måndag 12 september 2011

KKN 3,3% av EU:s totala BNP 2010

Generator Sverige skriver på sin hemsida att enligt de senaste utkasten från Europeiska kommissionen stod kulturella och kreativa näringar för 3,3 % av EU:s totala BNP 2010. Dessutom visar siffror på en betydligt större ökning av antal anställda inom kulturella och kreativa näringar jämfört med övriga näringar. Även rapporter såsom EU:s senaste grönbok ”Unlocking the Potential of the Cultural and Creative Industries” visar på de möjligheter som finns i utvecklingen av dessa näringar. I ljuset av detta presenteras rekommendationer för hur Europa ska bidra till en utveckling av kulturella och kreativa näringar.

En ny rapport är på väg denna veckan där Södra småland medverkat via projektet Creative Growth där man lyfter viktiga framgångsfaktorer i arbetet med att stärka dessa branscher. Det handlar bl a om ,möjligheter till nya finansieringsformer såsom micro-finansiering eller investeringsfonder som skulle kunna generera en ökning av antalet företag. Företagen behöver också mer anpassad och utvecklad företagsrådgivning, mentorskap, inkubatorer och nätverkssystem. Kopplingen mellan kulturella och kreativa näringar och övrig industri lyfts också fram som en viktig faktor.
Läs mer på Geerator Sveriges hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar