söndag 19 juni 2011

Gävleborg pitchar Galaxen på Tillväxtverkets nationella konferens 20 juni!

Gävleborgs satsning på ett innovativt centrum för postproduktion av film kommer att presenteras nationellt då Tillväxtverket och Generator samlar de initiativ som görs för att stärka de kulturella och kreativa näringarna. Alla Sveriges regioner och län arbetar nu med kulturella och kreativa näringar. Dessutom sker arbetet i samverkan mellan kultur- och näringslivsansvariga. Arbetet sker i flera konkreta projekt, till exempel i Blekinge med affärsmodellen Proof of Concept eller filmprojektet The Galaxy of Post Production i Gävleborg.

- Det finns en stor drivkraft och potential för tillväxt inom de kulturella och kreativa näringarna. Och de blir allt viktigare för innovationer och konkurrenskraften inom näringslivet i ett bredare perspektiv, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

På måndag den 20 juni kommer representanter för landets regioner och län till Stockholm för att presentera sina satsningar under ett möte på Scandic Foresta på Lidingö. Mötet arrangeras av Tillväxtverket i samarbete med Generator Sverige. Generator Sverige är en samarbetsplattform för regionerna där man tillsammans utvecklar kulturella och kreativa näringar för att de ska nå sin fulla potential. Arbetet bedrivs genom gemensamma projekt, Generatorkonferensen, omvärldsbevakning med mera.

Läs mer om projekten i Blekinge och Gävleborg:
Proof of Concept: www.bth.se
The Galaxy of Post Production: www.galaxypost.se

Källa: Tillväxtverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar