tisdag 7 juni 2011

Konstens betydelse för hälsan - ny kurs på Högskolan Dalarna

Kursen kommer att belysa konst & kreativitet i relation till hälsa och välbefinnande. Modeller och metoder kring de olika konstformerna bild,dans, musik, drama kommer att behandlas.

Kursen vänder sig i första hand till Dig som är verksam som konstnär eller som yrkesmässigt arbetar med andra människor (hälso- och sjukvård, äldrevård, social service, skola etc.), men även till Dig som på olika sätt är intresserade av sambandet mellan konst och hälsa.

Kursen startar torsdag den 20 oktober 2011 och avslutas torsdag den 31 maj 2012. Övriga inplanerade datum för undervisning under höstterminen är 21/10, 24/11 samt 25/11.Under vårterminen tillkommer ytterligare två tillfällen (datum meddelas senare).

Sök nu:
Nu kan man söka till "Konstens betydelse för hälsan"! Info: www.du.se klicka på Fronter, logga in som gäst.
Besök kursrummet VÅ 1038 HT 1 1.

Antagningen sker löpande och det finns 30 platser. Kursen är på 10 poäng= 30%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar