onsdag 18 april 2012

Kultur, Fritid och Upplevelser fokuseras i Attraktionskraft Sverige

Idag lanserade näringsminister Annie Lööf regeringens nya satsning Attraktionskraft Sverige.
Arbetet för Attraktionskraft Sverige kommer initialt att fokusera på frågor som berör så väl möjligheterna att bo och leva som att besöka och uppleva. Dessa är:
  • service
  • kultur och fritid
  • digital kapacitet och tillgänglighet
  • destinationer och upplevelser samt
  • booendemiljöer
Näringsdepartementet kommer att upprätta en plattform för dialog för att under två års tid arbeta med att tydliggöra och utveckla de frågor som är centrala för lokal och regional attraktivitet. Initiativet kommer att bedrivas i olika fora på lokal, regional och nationell nivå. Näringsdepartementet kommer bjuda in kommuner, regioner, myndigheter näringsliv, intresseorganisationer och det civila samhället  för att gemensamt diskutera förutsättningar och verktyg för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer.
 
Läs mer om Attraktionskraft Sverige här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar