torsdag 24 maj 2012

Konstnären och kulturnäringarna

I början på maj hade Konstnärsnämnden release för antologin Konstnären och Kulturnäringarna. Vi var inbjudna men hade tyvärr inte möjlighet att resa ned till Stockholm den dagen och det har tagit ända tills nu innnan jag har hunnit börja läsa. Men av det jag hunnit med hittills är det intressanta och fördjupande texter som breddar perspektivet på de här näringarna och inte söker förenkling eller skyttegravspositionering. I Sverige är det framförallt inom näringslivspolitiken man drivit och finansierat arbetet med de kulturella och kreativa näringarna och det har funnits mycket att göra inom det området. Den här antologin pekar på gränssnittet inte bara mellan näringspolitiken och kulturpolitiken utan den punkt där dessa två möter eller bör möta en uppdaterad konstpolitik. 
Ingrid Elam avslutar sin introduktion med följande ord: "Konsten i sig är inte lönsam och skall inte instrumentaliseras eller bedömas med lönsamhetskriterier, men den spelar en central roll som utvecklingsmotor; samhällen med många aktiva konstnärer är också rika på tekniska och andra innovationer. Vi behöver lyckligtvis inte fråga efter orsak och verkan, hönan och ägget - det goda samhället har båda".

I antologin ingår bidrag av de namnkunniga internationella och svenska skribenterna Yudhishthir Raj Isar, Ylva Gislén, Angela McRobbie, Kate Oakley och Klas Östergren. I inledningen ger Ingrid Elam, ordförande i Konstnärsnämndens styrelse och antologins redaktör, en överblick över olika perspektiv på konstnärens roll i de kulturella och kreativa näringarna liksom kulturekonomins betydelse för konstnärerna.

Läs och ladda ner denna antologi med fördjupande texter HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar