måndag 25 januari 2010

Nordiska Akvarellmuseet ger 20 gånger pengarna tillbaka till regionen

För första gången i Sverige har värdet av ett museum, Nordiska akvarellmuseet på Tjörn, mätts i ekonomiska termer. I två år har forskarna samlat data från bland annat Tjörns kommun, Västra Götalandsregionen och internationella källor. Enkäter har gjorts, både på museet och via Sifo.
De samhällsekonomiska vinsterna har sedan mätts utifrån värden som till exempel den direkta upplevelsen av att vara på museet, att vistas i miljön runt omkring och vilken betydelse institutionen har för kommande generationer.

För Tjörn innebär 150 000 besökare per år 13 miljoner kronor i ökade intäkter från bland annat biljettförsäljning, mat och dryck, övernattning och shopping.

Det sammanlagda värdet som skapas i hela regionen motsvarar 265,5 miljoner kronor. Den summan överstiger med råge de kommunala, regionala och statliga bidragen.
Läs hela artikeln i GP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar