tisdag 15 november 2011

GENERATOR GÄVLE 2012!!!

Sent igårkväll vid middagen på årets Generatorkonferens i Norrköping offentliggjordes att det är Gävleborg som blir nästa års värdregion. Generator Sverige valt att förlägga sin årliga konferens som sätter de kulturella och kreativa näringarna i fokus till Gävle Konserthus den 26-27 november. Konferensen som i år för första gången riktar sig även till en internationell publik förväntas ha mellan 300-400 deltagare.

-Det känns både inspirerande och stimulerande att Gävleborg får stå värd för en konferens om kulturella och kreativa näringar, säger Elisabeth Hugg på Gävle Convention Bureau som tillsammans med Region Gävleborg ansökt om att få arrangera mötet.

-Vi ser det som en spännande möjlighet att få arrangera den här konferensen, säger Charlotta Netsman, projektledare på Region Gävleborg. Det blir en chans för oss att stärka kunskapen om de här frågorna i vår region och naturligtvis att få ta del av goda exempel och toppkompetens både nationellt och internationellt.

Generator Sverige är en ideell förening som finansieras av sina medlemmar, intäkter från aktiviteter samt genom verksamhetsstöd från Tillväxtverket inom ramen för regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Genom att sprida kunskap, arbeta med kompetensutveckling och utgöra ett nätverk bidrar Generator till att Sverige genom sina regioner utvecklar en världsledande konkurrenskraft baserad på kulturella och kreativa näringar.

Frågor besvaras av:

Charlotta Netsman
Projektledare
Kulturella o Kreativa Näringar
Regional utveckling och Tillväxt
Mobil: 073-274 27 95

Elisabeth Hugg
Projektledare
Gävle Convention Bureau
070-16 75 122

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar