tisdag 29 november 2011

NY BOK!! TO DO: "En kokbok" i utvecklingsarbete för de som verkligen ska få det att hända!

Att starta upp ett utvecklingsarbete är en spännande utmaning. Idén om ”TO DO” växte fram i ett utvecklingsprojekt där Varberg och Halland tillsammans med Åre och Norrköping skulle samarbeta för att hitta sin kreativa nisch på världskartan. Ganska snabbt fastställdes att vi saknade en beskrivning av hur man praktiskt angriper uppgiften, berättar Anna Linton medförfattare av ”TO DO” och projektledare vid CRED – Creative Destination Halland. Mycket av det vi läste var bra på en abstrakt, teoretisk nivå men var svårt för oss som projekt- och processledare att omsätta i konkret handling. Och även de strategier som lades fram från tjänstemän och politiker var ofta av en strukturell karaktär och inte så lätta att direkt förstå hur de skulle omsättas i handling. Därför prövade vi oss fram och testade av olika metoder, vilka vi samlat och beskriver i metodhandboken ”TO DO”.


Boken är skriven för personer som ute i regioner och kommuner som på gräsrotsnivå leder Sveriges satsning på kulturella och kreativa näringar. En kokbok för de som verkligen ska få det att hända. Kultur- och f.d. näringsministern har skrivit förordet. Författare är Anna Linton och Jonas Michanek som båda har flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom kreativa näringar. Ansvarig utgivare är Alexandersoninstitutet, en utvecklingsarena i Halland, med säte på Campus Varberg. Alexandersoninstitutets arbete syftar till att stimulera och skapa förutsättningar för efterfrågad utveckling vilket sker genom samverkan, nätverk och kunskapsutbyte mellan människor; i Sverige och internationellt. CRED – Creative Destination Halland är ett nätverk som vuxit fram inom Alexandersoninstitutet. CRED är en mobil inkubator med anpassade processer och verktyg för bolag som har sitt ursprung inom kreativa näringar. TO DO lanserades i samband med Generator Norrköping 2011.
Här kan du beställa boken TO DO Utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar